Práva a povinnosti hasičov

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Práva a povinnosti hasičov
autor: Otázka na právnika, 1 Nov, 2018
Práva a povinnosti hasičov

Príslušník Hasičského a záchranného zboru sa musí pri svojej činnosti riadiť zákonom č. 315/2001 Z. z., o Hasičskom a záchrannom zbore. Daný zákon upravuje oprávnenia hasičov a zároveň aj povinnosti, ktoré musia hasiči dodržovať. Aké sú oprávnenia hasičov?

Oprávnenia hasičov


Ak to vyžaduje plnenie jeho úloh, je hasič oprávnený vyzvať každého, aby nevstupoval na určené miesto alebo aby sa podrobil iným obmedzeniam vyplývajúcim z vykonávaného zásahu, alebo vyzvať každého, kto je dôvodne podozrivý z porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi, aby preukázal svoju totožnosť. 

Príslušník Hasičského a záchranného zboru tiež môže vstupovať na pozemok, do objektov a zariadení, nazerať do príslušnej dokumentácie či požadovať potrebné informácie, údaje a vysvetlenia. 

Hasič tiež môže otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor a vstúpiť doň na účely vykonania zásahu, ktorý neznesie odklad, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí značná škoda na majetku. 

Na vykonanie tohto zásahu hasič zabezpečí prítomnosť nezaujatej osoby. Nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania. V neposlednom rade hasič môže požadovať potrebnú súčinnosť od právnických a fyzických osôb. 

Povinnosti hasičov


Hasič musí pri vykonávaní zásahu dbať na to, aby v súvislosti s touto činnosťou nevznikla osobám bezdôvodná ujma a aby prípadné zasahovanie do ich práv a slobôd nepresiahlo mieru nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu vykonávaného zásahu. Hasič pritom musí vykonať zásah i v čase mimo vykonávania služby alebo urobiť iné opatrenia nevyhnutné na jeho vykonanie. 

Hasič pri plnení svojich úloh preukazuje príslušnosť k zboru rovnošatou, služobným preukazom alebo ústnym vyhlásením „Hasičský a záchranný zbor“. 

Služobný preukaz nesmie hasič vydať z rúk; na požiadanie dá na nahliadnutie iba jeho prednú stranu. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť