Pracovný pomer na určitú dobu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Pracovný pomer na určitú dobu
autor: Otázka na právnika, 29 Jan, 2018
Pracovný pomer na určitú dobu

Pracovný pomer je dohodnutý na určitý čas, ak bola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania. Pracovný pomer na určitú dobu musí byť dohodnutý písomne. Zákonodarca však uprednostňuje pracovné pomery na dobu neurčitú. Z tohoto dôvodu zákonník práce obmedzuje uzatváranie pracovných pomerov na dobu určitú. Ako?

Kedy sa nebude jednať o pracovný pomer na dobu určitú?


O pracovný pomer na dobu určitú sa nebude jednať v prípadoch: 

• ak v pracovnej zmluve nie je výslovne určená doba trvania pracovného pomeru

• ak neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu 

• ak nie je pracovný pomer na určitú dobu dohodnutý písomne

Ako dlho môže pracovný pomer na dobu určitú trvať?


Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na 2 roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. 

Výnimka z "dvojročného pravidla" 


Predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu nad 2 roky je možné len z presne vymedzených dôvodov, a to: 

a) zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, b) vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci 8 mesiacov v kalendárnom roku, 

c) vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku (tzv. sezónna práca), d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve, 

e) ak je na to u vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom. 


Dôvod predĺženia alebo opätovného dohodnutia pracovného pomeru nad 2 roky je v prípade uvedenom pod písmenom a) až d) zamestnávateľ povinný uviesť v pracovnej zmluve zamestnanca. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Ako najvýhodnejšie skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý je platobne neschopný?

Stal sa váš zamestnávateľ platobne neschopný a už nie je schopný splniť vaše nároky z …
Otázka na právnika, 29 Apr, 2016

Uplatnenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu

V minulom článku sme si povedali ako najvýhodnejšie ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom,…
Otázka na právnika, 5 May, 2016

Mali ste pracovný úraz v zamestnaní?

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu…
Otázka na právnika, 16 Mar, 2017

Kedy nemusíte do práce a dostanete zaplatené?

Kedy Vám beží mzda a vy môžete čerpať voľno? Zákonník práce zakotvuje prekážky v práci pri ktorých…
Otázka na právnika, 24 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť