Povinnosti a zákazy spojené s nakladaním s odpadmi

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Povinnosti a zákazy spojené s nakladaním s odpadmi
autor: Otázka na právnika, 23 Aug, 2018
Povinnosti a zákazy spojené s nakladaním s odpadmi

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom povinný sa jej zbaviť. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.

Povinnosti a zákazy spojené s nakladaním s odpadmi

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom povinný sa jej zbaviť. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.


Povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a ani k nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. Medzi povinnosti patrí napr. aj povinnosť zabezpečiť v ustanovených oblastiach odpad pred prístupom medveďa hnedého.


Zákazy spojené s nakladaním s odpadmi

Zákon o odpadoch zakazuje určité nakladanie s odpadom. Je napr. zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom, spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, zneškodňovať skládkovaním kvapalné odpady či odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé alebo vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Kompletný zoznam zákazov je možné nájsť v § 13 zákona o odpadoch.


Sankcie

Porušenie zákona o odpadoch je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokutu. Za väčšinu priestupkov činí pokuta max. 1.500 eur. Orgán oprávnený na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť (Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu alebo obce podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo obec.).


Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť