Podnikanie zahraničnej právnickej osoby na Slovensku?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Podnikanie zahraničnej právnickej osoby na Slovensku?
autor: Otázka na právnika, 2 Jun, 2017
Podnikanie zahraničnej právnickej osoby na Slovensku?

Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Zahraničnou právnickou osobou sa právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

Podnikať na území Slovenskej republiky môže zahraničná právnická osoba až okamihom zápisu jej podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky do obchodného registra. 


Ako zapísať organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby umiestnenej na území SR do obchodného registra?


1. nevyhnutnosťou je vypracovanie rozhodnutia zahraničnej právnickej osoby o zriadení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, 


2. ďalej je potrebné získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla organizačnej zložky do obchodného registra, uzavrieť nájomnú zmluvu na priestory


3. následne je nevyhnutné získať listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania organizačnej zložky, 


4. ak už disponujete listinou preukazujúcou podnikateľské oprávnenie, zahraničná právnická osoba môže podať návrh na zápis organizačnej zložky na predpísanom vzore tlačiva (vyhláška 25/2004 Z.z. o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra), ktorého prílohou je:

- správny poplatok 300 € za podanie v listinnej podobe

- súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, 

- zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby

- stanovy zahraničnej právnickej osoby, ak boli prijaté, 

- rozhodnutie zahraničnej právnickej osoby o zriadení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, 

- osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, prípadne čestné vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, 

- listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania, 

- ak sa navrhuje zapísať vedúci organizačnej zložky s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, k návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa priloží doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike; to neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť