Od 1. júla 2016 sú už v platnosti nové procesné kódexy

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Od 1. júla 2016 sú už v platnosti nové procesné kódexy
autor: Otázka na právnika, 6 Jul, 2016
Od 1. júla 2016 sú už v platnosti nové procesné kódexy
Rekodifikované procesné kódexy prinášajú rozsiahle zmeny a Ministerstvo spravodlivosti pripravilo výklad tých najdôležitejších v jeho tlačových správach zverejnených na webovom portále ministerstva. Časť, ktorú sme pre vás z týchto tlačových správ vybrali sa týka Civilného sporového a mimosporového poriadku. V tomto článku sa budeme bližšie venovať zmenám civilného sporového poriadku.

Od 1. júla 2016 sú platné a účinné tri nové procesné kódexy:

  1. Civilný sporový poriadok,
  2. Civilný mimosporový poriadok a
  3. Správny súdny poriadok.

 

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK

Dotýka súdnych konaní, kde strany v konaní väčšinou tvrdia opak, teda sú v „spore“.

 

Doručovanie

Civilný sporový poriadok už v nadväznosti na projekt elektronizácie justície predpokladá o. i. doručovanie písomností do elektronickej schránky. Ten, komu sa má doručovať písomnosť, môže požiadať, aby sa mu táto doručovala na jeho elektronickú adresu (e-mail).

Zavádza sa princíp prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch a s tým spojená prísna fikcia doručovania. Ak sa súdu nepodarí doručiť písomnosť na tieto evidované adresy fyzických či právnických osôb, súd nie je povinný zisťovať, kam by mohol písomnosť ešte doručovať. Jedinou výnimkou, kedy súd musí robiť aj ďalšie šetrenia na zistenie skutočného pobytu žalovaného, je doručovanie žaloby a platobného rozkazu.

 

Príprava žaloby a koncentrácia konania

Súd môže určiť lehotu, v ktorej musia strany pod hrozbou sankcie predložiť všetky tvrdenia. Sankciou v tomto prípade bude, že na ďalšie tvrdenia súd nemusí prihliadať.

 

Predbežné prejednanie sporu

Zavádza sa nový inštitút predbežného prejednania sporu, ktorý má slúžiť na vyjasnenie predmetu sporu a vydiskutovanie si procesných možností. Súd v rámci predbežného prejednania sporu zistí splnenie procesných podmienok, prípadne príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov a pokúsi sa o zmier.

 

Spory s ochranou slabšej strany

Budú platiť osobitné procesné postupy, ktoré poskytnú určitej skupine subjektov zvýšenú ochranu oproti všeobecnej právnej úprave. Súdy budú tieto slabšie strany viac poučovať, a to nad rámec všeobecnej poučovacej povinnosti.

 

Skrátené konania a skrátené rozhodnutia

Skrátené konanie sa využije pri klasickom platobnom rozkaze a európskom platobnom rozkaze. Súdy budú môcť vydať nielen rozsudok pre zmeškanie žalovaného, ale aj rozsudok pre zmeškanie na strane žalobcu, čím jeho žalobu zamietnu. Súdy budú môcť takisto vydať rozsudok pre uznanie nároku.

 

Zrýchlenie a zefektívnenie súdneho konania

  • nové typy pokút, ktoré majú ambíciu zabrániť prieťahom v konaní (napr. pokuta advokátovi za podanie neprípustného alebo nedôvodného dovolania).
  • Sprísňujú na podmienky na odročenie pojednávania,
  • Zavádza sa možnosť písomných odpovedí na súdom položené otázky.
  • Zjednodušuje sa úprava trov konania. Opätovne sa zavádza rozhodovanie o náhrade trov konania bez návrhu
  • Zákaz tzv. „pinpongovania“ – ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a následne bude po opätovnom rozhodnutí súdu prvej inštancie voči tomuto rozhodnutiu podané odvolanie, nesmie už odvolací súd rozhodnúť tak, že vec opätovne zruší a vráti súdu prvej inštancie.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť