Ochrana zdroja a obsahu informácií podľa tlačového zákona

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ochrana zdroja a obsahu informácií podľa tlačového zákona
autor: Otázka na právnika, 24 Jun, 2019
Ochrana zdroja a obsahu informácií podľa tlačového zákona

Novinári majú právo a zároveň aj povinnosť chrániť svoj zdroj informácií, a to v prípade, že o to stojí. Musia teda jednať tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja. Povinnosť mlčanlivosti však nie je neobmedzená. Nevzťahuje sa na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. 

Povinnosť mlčanlivosti


Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra a ich zamestnanci sú povinní, v prípade, že o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií

Musia teda jednať tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja. 

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra a ich zamestnanci sú povinní zaobchádzať s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií. 

Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti


Vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť, len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a to udelením súhlasu so zverejnením totožnosti. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám. Takýto súhlas však nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť mlčanlivosti zaniká. 

Na aké prípady sa povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje?


 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť