Obmedzenia reklamy tabakových výrobkov

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Obmedzenia reklamy tabakových výrobkov
autor: Otázka na právnika, 6 Jan, 2020
Obmedzenia reklamy tabakových výrobkov

Zákon o reklame obsahuje prísnejšiu reguláciu reklamy určitých výrobkov. Medzi také výrobky patria aj tabakové výrobky. Podľa predmetného zákona sa na tabakové výrobky vzťahujú špeciálne pravidlá, za ktorých porušenie hrozí pokuta zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. 


Aké sú obmedzenia u reklamy tabakových výrobkov? 


Reklama tabakových výrobkov je zakázaná na všetkých druhoch informačných nosičov, rozdávaním tabakových výrobkov verejnosti, na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov, prostredníctvom sponzorstva tabakových výrobkov a uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku okrem ich uvádzania na miestach predaja tabakových výrobkov. 


Sankcie 


Ak orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, zistí, že došlo k porušeniu vyššie uvedených zákonných pravidiel, šírenie predmetnej reklamy zakážu. 

V rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy môže uložiť povinnosť zverejnenia daného rozhodnutia alebo jeho častí a povinnosť zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch. Orgán dozoru zároveň uloží šíriteľovi reklamy za porušenie vyššie uvedených požiadaviek na reklamu tabakových výrobkov pokutu až do výšky 66.400 eur. 

Pri ukladaní pokuty orgán dozoru prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované porušenie tohto zákona. 

Subjektívna premlčacia doba je 1 rok (odo dňa, keď sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel), objektívna premlčacia doba činí 3 roky (odo dňa porušenia zákona).

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť