Novela zákona o súdnych poplatkoch

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Novela zákona o súdnych poplatkoch
autor: Otázka na právnika, 21 Jun, 2017
Novela zákona o súdnych poplatkoch

Dňa 15. júna 2017 nadobudla účinnosť ďalšia novela Zákona o súdnych poplatkoch, ktorá v prílohe Sadzobník súdnych poplatkov vypúšťa súdny poplatok za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami a súdny poplatok za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami. Aké ďalšie zmeny nastávajú ďalej?

ZMENY v Zákone o súdnych poplatkoch  od 1. júla 2017 


Dňa 1. júla 2017 nastávajú viaceré zmeny v zákone o súdnych poplatkoch. Nové ustanovenia platia aj na konania začaté pred 1. júlom 2017 a sú nasledovné:


 1. Rozšírenie dôvodov pre ktoré súd konanie pre nezaplatenie poplatku nezastaví.

Rozširujú sa dôvody, pri existencii ktorých súd konanie pre nezaplatenie poplatku nezastaví a to o nasledovný dôvod: - ak do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka. 

 2. Nezaplatenie poplatku v súdom určenej lehote

Novotou v Zákone o súdnych poplatkoch je aj to, že ak poplatník nezaplatí poplatok v súdom určenej lehote na zaplatenie súdneho poplatku a súd konanie preto zastaví, dodatočné zaplatenie súdneho poplatku v odvolacej lehote už nespôsobí zrušenie uznesenia o zastavení konania a pokračovanie v konaní. K zrušeniu takéhoto uznesenia môže dôjsť len vtedy, ak dodatočne vyjde najavo, že k samotnému zastaveniu konania vôbec nemalo dôjsť(napr. chyba pri párovaní zaplatených poplatkov) alebo je tu iný dôvod uvedený v Zákone o súdnych poplatkoch (napr. do uplynutia lehoty na zaplatenie bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel a iné). 

 3. Koná len vyšší súdny úradník nie sudca

Do účinnosti novely o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku rozhodoval sudca. Od 1. Júla 2017 v konaniach podľa Zákona o súdnych poplatkoch koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení konania. Sudca v konaní koná a rozhoduje až následne o sťažnostiach proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradník. 

 4. Vyššie sadzba poplatkov za vydanie rovnopisov

Suma za odpisy, výpisy či rovnopisy sa mení na 10 eur za každý rovnopis odpis alebo výpis bez ohľadu na počet strán (1,50 eura za každých začatých desať strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu bolo pred novelou). 

 
ZMENY v Zákone o súdnych poplatkoch od 1. januára 2018 


Od 1. januára 2018 by mali nastať ďalšie zmeny v Zákone o súdnych poplatkoch spočívajúce v tom, že účastníci konania, ktorí sú orgánom verejnej moci a právni zástupcovia, ktorí majú postavenie advokáta alebo orgánu verejnej moci budú povinní komunikovať so súdmi výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených elektronických formulárov. Sankciou za nesplnenie tejto povinnosti povinnou osobou bude vyrubenie súdneho poplatku vo výške 20 € za podanie vrátane jeho príloh. Poplatku nebude podliehať podanie urobené takouto osobou priamo na pojednávaní, ktoré je spísané do zápisnice z pojednávania.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť