Novela Obchodného zákonníka zpať v prípomienkovom konaní

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Novela Obchodného zákonníka zpať v prípomienkovom konaní
autor: Otázka na právnika, 27 Jul, 2017
Novela Obchodného zákonníka zpať v prípomienkovom konaní

Pripravovaný návrh novely Obchodného zákonníka sa podstatne zmenil a preto sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo vrátiť ho do prípomienkového konania. V čom spočívajú ďalšie zmeny, v ktorej časti zostáva návrh zachovaný  a od kedy má novela platiť ?

Zmeny pôvodného návrhu novely Obchodného zákonníka


Zmeny pôvodného návrhu sú nasledovné:

- vyššia trestná sadzba v prípade spáchania trestného činu zavádzaného práve touto novelou týkajúceho sa tzv. „bielych koní“, ktorá sa z pôvodných maximálne 8 rokov zvýšila až na 15 rokov, 

- v prípade výmazu spoločnosti z obchodného registra bude popri súhlase príslušného daňového úradu potrebný aj súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom z obchodného registra, 

- založiť spoločnosť s ručením obmedzeným nebude po novom môcť ani ten, kto je zapísaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Na druhej strane už nebude potrebné pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným vždy predkladať súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra. Ten po novom bude predkladať len ten, kto je vedený v zozname daňových dlžníkov. 


Návrh novely obchodného zákonníka, ktorý zostal zachovaný: 


Zlučovanie len po schválení audítorom


Špekulatívnym zlučovaniam má zabrániť odobrenie zlúčenia správou audítora, v ktorej audítor potvrdí, že zlúčenie nebude pre spoločnosť znamenať záporné imanie. Teda spoločnosti sa budú môcť zlučovať s inými len ak sa zrealizovaním fúzie nedostanú do krachu. Ak audítor poruší svoju povinnosť vypracovať správu pre zlúčenie pravdivo a s odbornou starostlivosťou hrozí mu strata licencie, nehovoriac o zlej povesti. Čo sa týka spoločnosti v likvidácii a konkurze, tie sa nebudú môcť zlučovať vôbec. 


Sprísnenie zodpovednosti štatutárov


Keďže v realite sa prvotne zo spoločnosti dostane všetok majetok a až následne sa vyhlási konkurz, novela navrhuje, aby sa nepodanie včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu považovalo za trestný čin. Nepodanie včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu by malo mať aj ďalší dôsledok a to ten, že veritelia, ktorým takýmto konaním vznikne škoda môžu požiadať súd o takzvanú diskvalifikáciu štatutára. Diskvalifikovaný štatutár musí nesplatené dlhy veriteľov, ktoré nedokázal uspokojiť konkurz uspokojiť sám. Ďalším následkom zápisu do zoznamu diskvalifikovaných štatutárov je ten, že diskvalifikovaný štatutár nemôže byť počas piatich rokov štatutárom v žiadnej spoločnosti. Zápis do zoznamu diskvalifikovaných štatutárov môže byť aj dôsledkom odmietnutia spolupráce štatutára s daňovým, exekútorským úradom či správcom konkurznej podstaty. Štatutár sa svojich povinnosti nezbaví ani v prípade zániku funkcie, teda aj keď jeho funkcia zanikne a spoločnosť v lehote nového štatutára nevymenuje, bude pôvodný štatutár povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Na menovanie do funkcie štatutárneho orgánu bude potrebný súhlas toho, kto má byť menovaný a tento súhlas musí byť po novom s úradne overeným podpisom. 


Zodpovednosť spoločníkov


Keďže majitelia firiem, spoločníci, dnes môžu beztrestne vytiahnuť zo spoločnosti celý majetok a veritelia si nesplnené záväzky môžu nárokovať len u štatutárov, navrhuje sa nová úprava spočívajúca v tom, že ak spoločník využije firmu na získanie benefitu, pričom zhorší vymáhateľnosť pohľadávky veriteľa, bude ručiť za záväzky spoločnosti. 


„Biele kone“ 


Novela prináša nový trestný čin nekalej likvidácie. Skutkovou podstatou trestného činu by malo byť dosadzovanie bielych koní do spoločnosti, rovnako ak sa niekto stane bielym koňom či bieleho koňa do spoločnosti sprostredkuje. 


Lehoty splatnosti faktúr voči subdodávateľom pri verejných zákazkách


Novela zavádza pravidlo, že osoby, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora a uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, musia plniť subdodávateľom faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor im t.j. v lehote 30 dní. 


Navrhovaná účinnosť novely Obchodného zákonníka je od 1. januára 2018.


 
Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť