Návod na vyplnenie tlačiva ohlásenia živnosti

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Návod na vyplnenie tlačiva ohlásenia živnosti
autor: Otázka na právnika, 19 Apr, 2016
Návod na vyplnenie tlačiva ohlásenia živnosti

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.


Ohlásenie živnosti sa podáva na stanovenom tlačive a treba v ňom vyplniť všetky údaje podľa § 45 živnostenského zákona a to:

 

Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:

a) meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len "osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

b) obchodné meno,

c) predmet podnikania, ak ich je v ohlásení viac, na prvom mieste sa uvádza hlavný predmet podnikania,

d) identifikačné číslo organizácie (ďalej len "identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,

e) miesto podnikania,

f) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

g) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

i) fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež údaje vyžadované podľa osobitného zákona 36e) na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.

j) Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti

a) uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,

b) oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona.

 

Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie:

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,

b) identifikačné číslo,

c) predmet podnikania, ak ich je v ohlásení viac, na prvom mieste sa uvádza hlavný predmet podnikania,

d) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

e) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

f) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

 

Fyzické osoby aj právnické osoby ďalej uvedú v ohlásení aj:

a) osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu, ak ho majú.

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb Slovenskej republiky, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.

c) údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa daňových predpisov.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť