Musíme pri sebe nosiť občiansky preukaz?

Otázka na právnika - Blog -Články z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Musíme pri sebe nosiť občiansky preukaz?
autor: Otázka na právnika, 12 Dec, 2017
Musíme pri sebe nosiť občiansky preukaz?

Ukladá zákon povinnosť nosiť pri sebe občiansky preukaz? Napriek stále pretrvávajúcemu a značne rozšírenému mýtu v našej spoločnosti, je odpoveď na vyššie položenú otázku negatívna. Zákonná povinnosť nosiť pri sebe občiansky preukaz neexistuje.   

Čo hovorí zákon? 


Zákon o občianskych preukazoch jednoznačne stanovuje (v § 2 ods. 2), že občiansky preukaz „...je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak." Podľa citovaného ustanovenia teda každý občan SR, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky (vek a trvalý pobyt) si musí zaistiť, aby mu bol občiansky preukaz vydaný. Z uvedeného ustanovenia (a ani z žiadneho iného ustanovenia zákona) však neplynie povinnosť nosenia občianskeho preukazu pri sebe. 

 Ako je to s preukazovaním totožnosti? 


Zákon o policajnom zbore stanovuje (§ 18 ods. 1), že policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti. Dokladom totožnosti nie je len občiansky preukaz, ale napr. aj cestovný pas. Avšak právo policajta na vyzvanie osoby k preukázaniu totožnosti nezakladá povinnosť občanov nosiť občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti) pri sebe

Občan teda nemôže byť pokutovaný za to, že nemá pri sebe občiansky preukaz. 

Ak však občan nemôže preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti, musí policajtovi poskytnúť súčinnosť, a to napr. ústnym oznámením údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska), ktoré policajt následne overí v databáze obyvateľov. Ak sa takto nepodarí preukázať totožnosť osoby, alebo osoba odmietne oznámiť svoje údaje policajtovi, tak má policajt právo takúto osobu predviesť na útvar policajného zboru za účelom zistenia totožnosti. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTOV
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť