Môže byť reklama na pohrebné služby umiestnená kdekoľvek?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Môže byť reklama na pohrebné služby umiestnená kdekoľvek?
autor: Otázka na právnika, 6 Nov, 2019
Môže byť reklama na pohrebné služby umiestnená kdekoľvek?

Prevádzkovanie pohrebnej služby sa riadi mnohými zákonnými pravidlami. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je totiž náročnou a citlivou činnosťou. Existuje však zákonné pravidlo, ktoré určuje, kde môže byť reklama na pohrebné služby umiestnená a kde nie? Odpoveď na otázku je možné nájsť v zákone o pohrebníctve. 

Zákaz reklamy v určitých priestoroch


Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o pohrebníctve je zakázané ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom, na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v ich areáloch. 

Pokuta za nedodržanie zákazu


Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto vyššie uvedený zákaz poruší, teda ten, kto ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom a na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v ich areáloch. 


Za daný priestupok je možné uložiť pokutu až do výšky 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Predmetný priestupok prejednáva a sankcie zaň ukladá regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť