Kedy môže byť obchodná spoločnosť nútene zrušená súdom?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Kedy môže byť obchodná spoločnosť nútene zrušená súdom?
autor: Otázka na právnika, 3 Apr, 2015
Kedy môže byť obchodná spoločnosť nútene zrušená súdom?

Nie vždy je zrušenie spoločnosti dobrovoľné, a teda v súlade s plánmi a zámermi jej spoločníkov. V určitých prípadoch predpokladaných zákonom totiž môže byť spoločnosť zrušená rozhodnutím súdu. Zrušenie spoločnosti súdom je však asi najlacnejším, ale zároveň najdlhším spôsobom zrušenia spoločnosti.


Súd môže zrušiť spoločnosť buď na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez akéhokoľvek návrhu, teda o zrušení spoločnosti začne konať z vlastného podnetu.


Dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom je:  1. Zákon ukladá povinnosť uskutočniť valné zhromaždenie aspoň raz do roka Ak spoločnosť túto povinnosť poruší, t.j. ak sa v kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie, je to dôvod na zrušenie spoločnosti súdom,
  2. Strata všetkých oprávnení na podnikateľskú činnosť,
  3. Zánik predpokladov na vznik spoločnosti,
  4. Nevytvorenie rezervného fondu v čase a vo výške ustanovenej zákonom alebo jeho nedopĺňanie vo výške ustanovenej zákonom,
  5. Vykonávanie činnosti, ktorú môžu vykonávať iba fyzické osoby, a nie je zabezpečené, že spoločnosť túto činnosť vykonávať pomocou osôb oprávnených na túto činnosť (napr. prostredníctvom zodpovedného zástupcu),
  6. Nesplnenie povinnosti uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. POZOR zmena! Povinnosť ukladania účtovných závierok je s účinnosťou od 1. januára 2014 splnená prostredníctvom uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok, teda už nie je povinnosť ukladať účtovné závierky priamo do zbierky listín,
  7. Ak spoločnosť nemá k nehnuteľnosti (alebo jej časti), ktorej adresa je ako sídlo spoločnosti zapísaná v obchodnom registri, vlastnícke právo alebo iné zodpovedajúce oprávnenie túto nehnuteľnosť na daný účel užívať.

   

  Súd pred zrušením spoločnosti a jej výmazom z obchodného registra vyzve spoločnosť, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, odstránila nedostatky, pre ktoré môže byť vymazaná.

   

  V prípade, ak tak neurobí, súd začne konanie o zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie.

  Autor článku

  Otázka na právnika

  Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

  Ďalšie podobné články

  Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

  Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
  Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

  Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

  Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
  Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

  Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

  Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
  Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

  Vyhľadať ďalšie články

  PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
  Právna konzultácia
  Telefonická konzultácia
  Požiadajte o ponuku služby
  ...
  Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
  zatvoriť