Firmy, podnikatelia, podnikania

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Všetko o konkurznom konaní - úpadok a vyhlásenie konkurzu

Konkurzné konanie, rovnako ako reštrukturalizačné konanie , predstavuje pomerne samostatný druh civilného procesu. Podstatou tohto konania je úprava práv a povinností dlžníka, ktorý je v úpadku, speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením veriteľov, pričom dochádza k likvidácii dlžníka na rozdiel od reštrukturalizácie.
Otázka na právnika, 18 Mar, 2016

Zablokoval exekútor vec, ktorá patrí vám a nie dlžníkovi? Bráňte sa!

Nemožno vylúčiť, že úkony exekútora postihnú aj veci, ktoré nepatria povinnému. Napr. hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v dome povinného, o ktorých exekútor nemôže vedieť, že povinnému nepatria, resp. vec, ktorá nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve, ale vo výlučnom vlastníctve manžela povinného.
Otázka na právnika, 16 Mar, 2016

Reštrukturalizačné konanie

Ak hovoríme o reštruktrualizácii, hovoríme o tzv.  „dobrovoľnom procese ozdravenia podniku“.
Otázka na právnika, 14 Mar, 2016

Účtovné závierky, výročné správy a správy auditora

Viete kam treba ukladať účtovné závierky, výročnú správu či správu audítora? Do zbierky listín či po novom do registra účtovných závierok? Alebo pre istotu do oboch?
Otázka na právnika, 11 Mar, 2016

Ako zavkladovať vlastnícke právo do katastra nehnuteľností?

Chcete zavkladovať svoje právo (vlastnícke, záložné resp. právo z vecného bremena) do katastra nehnuteľností? Čo musí povinne obsahovať zmluva, aby prešla katastrom a ten konanie neprerušil?
Otázka na právnika, 9 Mar, 2016

Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Zákonník práce na rozdiel od všeobecného občianskeho zákonníka pripúšťa v svojom § 20 tri spôsoby zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.  Z toho vyplýva, že iné formy zabezpečenia práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch nie sú dovolené a teda sú zakázané.  

Týmito spôsobmi sú:
Otázka na právnika, 7 Mar, 2016

Zánik nároku premlčaním

Čo vlastne premlčanie je? Premlčanie je inštitútom slovenského práva, ktorou podstatou je, že uplynutím času v ktorom nedošlo zo strany veriteľa k uplatneniu práva a uplatnením námietky premlčania zo strany dlžníka dochádzka k zániku nároku, t.j. k zániku vymáhateľnosti práva, ale nie k zániku práva. To znamená, že dlžník plniť môže z vlastnej vôle a nie je to bezdôvodným obohatením na strane veriteľa, ale ak nechce, nemusí a môže sa brániť práve touto námietkou premlčania.


Otázka na právnika, 29 Feb, 2016

Zánik účasti v spoločnosti bez prevodu podielu

Bez toho aby sa obchodný podiel spoločníka prevádzal, účasť spoločníka v spoločnosti zanikne:


  Otázka na právnika, 26 Feb, 2016

  Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom

  Častokrát sa nás pýtate, ako je to so zastupovaním spoločnosti pred jej vznikom a čo sa stane so záväzkami, ktoré vzniknú pred vznikom spoločnosti?  V našom článku sa dnes dozviete, kto je z konania osôb v mene spoločnosti pred jej vznikom zaviazaný a aké ďalšie povinnosti sa tu aplikujú.
  Otázka na právnika, 24 Feb, 2016

  Spracúvate na počítači rodné čísla?

  Podnikáte a na prácu využívanie počítač, resp. vaši zamestnanci majú k dispozícii počítač, ktorý je pripojený na internet a zároveň v ňom prehliadajú, zoskupujú, likvidujú a pod. (t.j. spracúvajú) osobné údaje, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov?

  Potom pozor! Môžu sa na vás vzťahovať určité povinnosti vyplývajúce z príslušných zákov.
  Otázka na právnika, 22 Feb, 2016
  PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
  Právna konzultácia
  Telefonická konzultácia
  Požiadajte o ponuku služby
  ...
  Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
  zatvoriť