Firmy, podnikatelia, podnikania

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Prehľad zmien civilného mimosporového poriadku

V minulom článku sme si priblížili zmeny civilného sporového poriadku, ktoré sú v platnosti od 1. júla 2016. Dnes prinášame prehľad zmien ďalšieho procesného kódexu - civilného mimosporového poriadku. Rekodifikované procesné kódexy prinášajú rozsiahle zmeny a Ministerstvo spravodlivosti pripravilo výklad tých najdôležitejších v jeho tlačových správach zverejnených na webovom portále ministerstva.

Otázka na právnika, 12 Jul, 2016

Elektronické schránky od 1. augusta 2016

Zákon č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente zavádza a upravuje od 1.8.2016  elektronické schránky. Elektronická schránka umožní komunikovať podnikateľským subjektom (aj občanom) s  verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky. Orgány verejnej moci budú príjmať do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií.
Otázka na právnika, 14 Jul, 2016

Od 1. júla 2016 sú už v platnosti nové procesné kódexy

Rekodifikované procesné kódexy prinášajú rozsiahle zmeny a Ministerstvo spravodlivosti pripravilo výklad tých najdôležitejších v jeho tlačových správach zverejnených na webovom portále ministerstva. Časť, ktorú sme pre vás z týchto tlačových správ vybrali sa týka Civilného sporového a mimosporového poriadku. V tomto článku sa budeme bližšie venovať zmenám civilného sporového poriadku.
Otázka na právnika, 6 Jul, 2016

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil?

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil? Pozor! Tento záznam nemôžete za účelom nájdenia páchateľa zverejniť! Najvyšší správny súd Českej republiky rozhodol, že zábery zlodejov z kamerových systémov nesmie prevádzkovateľ zverejňovať.
Otázka na právnika, 22 Jun, 2016

Audiovizuálne dielo - autorské práva k videám na internete

V súčasnosti je moderné natáčať o svojich produktoch a službách reklamné videá, ktoré sa následne šíria po internete. Povedzme si niečo bližšie o takýchto dielach z hľadiska práva a tiež ako je to s autorskými právami  k takýmto videám?


Otázka na právnika, 27 May, 2016

Ako je to v obchodnoprávnych vzťahoch s lehotou na odstránenie vád tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka?

Ako už vieme, v prípade spotrebiteľa, je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť a vady odstrániť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa oznámenia vád a uplatnenia nároku, ako je to však v prípade podnikateľa- fyzickej osoby či právnickej osoby? Po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru. Stanovuje však aj v obchodnoprávnych vzťahoch zákon nejakú lehotu na odstránenie vád tovaru?


Otázka na právnika, 25 May, 2016

Obecné chodníky budeme naďalej povinne čistiť!

Koncom roka 2014 boli na Ústavnom súde SR  napadnuté niektoré ustanovenia cestného zákona. P. Dubcová, ktorá uvedené ustanovenia napadla uviedla: „Ak si predstavíme, že uvedený právny stav sa vzťahuje na dotknutých majiteľov nehnuteľností bez ohľadu na ich zdravotný stav (prípadný pobyt v nemocnici), či na ich pracovné alebo iné rodinné povinnosti mimo miesta, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, musíme dospieť k záveru, že takto formulovaná povinnosť vlastníka priľahlej nehnuteľnosti, predstavuje zásah do jeho súkromného a rodinného života.“ 


Otázka na právnika, 23 May, 2016

Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Zdedili ste nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva? Neviete sa dohodnúť na jej predaji? Jedinou možnosťou je zrušiť podielové spoluvlastníctvo. Ako na to? Čítajte ďalej.


Otázka na právnika, 10 May, 2016

Pošmykli ste sa na namrznutom chodníku?

Už určite viete, že ako vlastník domu, bytu v bytovom dome či obchodu a pod. ste povinný čistiť aj obecný chodník prináležiaci k nim, inak zodpovedáte za vzniknutú škodu. Túto povinnosť nájdeme vyjadrenú v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), konkrétne v jeho ustanovení § 9 ods. 2 a § 9a ods. 4:
Otázka na právnika, 8 May, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť