Firmy, podnikatelia, podnikania

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Od 1. júla 2016 môžu byť trestne zodpovedné aj právnické osoby

Do 1. Júla 2016 mohla byť páchateľom trestného činu len fyzická osoba. Od 1. júla 2016 však nastala zmena v ustanovení  trestného zákona definujúceho páchateľa trestného činu. Po novom ustanovenie trestného zákona definujúce páchateľa ustanovuje, že páchateľom trestného činu môže byť aj právnická osoba za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.


Otázka na právnika, 22 Sep, 2016

Trovy konania po novom

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sudcovia rozhodovali nielen o priznaní nároku na náhradu trov konania ale aj o matematickom výpočte trov konania, ktorý predstavoval takmer tretinu odôvodnenia rozhodnutia. Takéto rozhodnutia boli často len pre chyby v písaní napádané opravnými prostriedkami, čo prispievalo k dĺžke konania. V tomto procese došlo k zmene tak, že sa zaviedla dvojfázovosť rozhodovacieho procesu o priznaní nárku na trovy konania a zmena nastala aj v koncepcii uplatňovania nároku.
Otázka na právnika, 19 Sep, 2016

Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?

Úprava nároku na odstupné sa v období rokov 2007 až 2013 trikrát zásadnejšie zmenila. Aká je situácia dnes, kedy a za akých podmienok máte nárok na odstupné?
Otázka na právnika, 5 Sep, 2016

Pozor na falošných exekútorov, upozorňuje Slovenská komora exekútorov!

Slovenská komora exekútorov dňa 18.8.2016 upozornila občanov na výskyt falošných upovedomení o začatí exekúcie, exekučných príkazov a výziev na vyhlásenie o majetku vymysleného exekútorského úradu JUDr. Mgr. Róberta Bujka, PhD. a odporučila občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname súdnych exekútorov zverejnenom na slovenskej advokátskej komory stránke prípadne aby kontaktovali slovenskú exekútorskú komoru.
Otázka na právnika, 29 Aug, 2016

Výmaz konateľa z obchodného registra

Nevzdali ste sa funkcie konateľa priamo na zasadaní valného zhromaždenia, ale písomne, no uplynula už dlhšia doba a stále v obchodnom registri figurujete ako konateľ? Kedy vlastne zanikla vaša funkcia konateľa a zanikla už vôbec? A ak zanikla ako dosiahnuť výmaz svojich údajov konateľa z obchodného registra?

Akým spôsobom funkcia konateľa spoločnosti zanikne? 
Otázka na právnika, 22 Aug, 2016

Sťažnosť - nový inštitút v civilnom procese

Od účinnosti Civilného sporového poriadku sa do nášho právneho poriadku začlenil nový inštitút, a to inštitút sťažnosti, ktorý dovtedy náš právny poriadok nepoznal.


Otázka na právnika, 16 Aug, 2016

Centrálny register exekúcií

Od 1. júla 2016 sa spúšťa centrálny register exekúcii - verejný zoznam exekúcií a od tohto dátumu si môžete sami overiť, či je už na vášho dlžníka vedená iná exekúcia, resp. či sa nevedie exekúcia voči vám. Viac sa dočítate v článku nižšie:
Otázka na právnika, 12 Aug, 2016

Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje váš krok!

Čo sa týka aktivácie elektronických schránok podľa zákona o eGovernmente,  sú elektronické schránky právnickým osobám aktivované od 1. augusta 2016, a to priamo zo zákona. Pozor -  k úplnej aktivácii je však potrebný váš krok!

Otázka na právnika, 8 Aug, 2016

Od 1. januára 2017 by mali byť peňažné pohľadávky žalobcov uspokojené rýchlejšie

V legislatívnom procese je návrh zákona o upomínacom konaní, ktorý má slúžiť k urýchleniu konaní zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.
Otázka na právnika, 28 Jul, 2016

Podanie súdu – ako ho urobiť?

Nový Civilný sporový poriadok, ktorý od 1.7.2016 nahradil Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zrušeného predpisu obsahuje i definíciu pojmu "podanie" a "podanie vo veci samej". V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa po "novom" podáva podanie k súdu.

Otázka na právnika, 27 Jul, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť