Firmy, podnikatelia, podnikania

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Chcete ako spoločník vystúpiť zo spoločnej s.r.o., ale ostatní spoločníci s tým nesúhlasia?

Obchodný zákonník vylučuje zánik účasti spoločníka v spoločnosti jednostranným prejavom jeho vôle, t.j. jednostranným vystúpením spoločníka zo spoločnosti. 


Aké má teda spoločník, ktorý už nechce zotrvať v spoločnosti možnosti v prípade, že ostatní spoločníci s jeho vystúpením nesúhlasia?


Otázka na právnika, 24 Apr, 2015

Chcete podnikať? Ako založiť sro?

Vznik spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je rovnako ako výmaz, spoločnosti dvojkrokový.


Podmienky založenia s.r.o.:

 • S.r.o. môže založiť 1, ale max. 50 spoločníkov,
 • S.r.o. s jedným spoločníkom nemôže byť zakladateľom inej s.r.o. a fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako 3 s.r.o.,
 • S.r.o. nemôže založiť osoba s daňovým nedoplatkom,
 • Základné imanie s.r.o. musí byť min. 5000 EUR a hodnota vkladu (peňažného/nepeňažného) musí byť min. 750 EUR, pričom ak bola hodnota vkladu splatená pred vznikom spoločnosti musia sa splatené peňažné prostriedky vložiť na osobný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke, čiže je potrebné zriadiť i bankový účet spoločnosťou.


Otázka na právnika, 17 Apr, 2015

Záložné právo na obchodný podiel

Záložné právo je zabezpečovacím prostriedkom veriteľa, ktoré veriteľa oprávňuje uspokojiť sa napr. predajom zálohu v prípade, ak dlžník neplní svoj záväzok riadne a včas.


Predmetom záložného práva může byť aj obchodný podiel. 


Spôsobilosť obchodného podielu byť predmetom záložného práva je nasledovná:

Otázka na právnika, 10 Apr, 2015

Kedy môže byť obchodná spoločnosť nútene zrušená súdom?

Nie vždy je zrušenie spoločnosti dobrovoľné, a teda v súlade s plánmi a zámermi jej spoločníkov. V určitých prípadoch predpokladaných zákonom totiž môže byť spoločnosť zrušená rozhodnutím súdu. Zrušenie spoločnosti súdom je však asi najlacnejším, ale zároveň najdlhším spôsobom zrušenia spoločnosti.


Súd môže zrušiť spoločnosť buď na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez akéhokoľvek návrhu, teda o zrušení spoločnosti začne konať z vlastného podnetu.


Dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom je:  Otázka na právnika, 3 Apr, 2015

  Akým spôsobom dochádza k zániku spoločnosti?

  Zánik spoločnosti možno charakterizovať ako dvojkrokový a nastane uskutočnením:

  a) zrušenia spoločnosti

  b) výmazom spoločnosti z obchodného registra

  Kedy sa spoločnosť bude považovať za zaniknutú?
  Otázka na právnika, 1 Apr, 2015

  Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

  Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených zákonníkom práce, vám môže dať zamestnávateľ platne výpoveď napriek tomu, že v tejto ochrannej dobe ste.

  Ide o výpoveď ktorá je daná z týchto dôvodov:
  Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

  Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

  Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer výpoveďou? Teda ak by vás aj "vyhodil", môžete sa na súde brániť žalobou o neplatnosť výpovede?

  Toto obdobie sa nazýva ochranná doba a prichádza do úvahy v týchto prípadoch:
  Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

  Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

  Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne reklamovať, musíte tak teda urobiť v tejto lehote u predávajúceho, inak vaše právo zo zodpovednosti za vady zanikne.

  Na čo máte právo ak sa na veci vyskytli vady?  
  Otázka na právnika, 23 Feb, 2015
  PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
  Právna konzultácia
  Telefonická konzultácia
  Požiadajte o ponuku služby
  ...
  Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
  zatvoriť