Je pre uspokojenie veriteľov výhodnejší konkurz alebo reštrukturalizácia?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Je pre uspokojenie veriteľov výhodnejší konkurz alebo reštrukturalizácia?
autor: Otázka na právnika, 18 Jul, 2015
Je pre uspokojenie veriteľov výhodnejší konkurz alebo reštrukturalizácia?

Cieľom oboch konaní, ako konkurzného tak i reštrukturalizačného, je uspokojiť veriteľov dlžníka speňažením jeho majetku v prípade, ak dlžníkovi úpadok hrozí alebo ak už je dlžník v úpadku.


Kedy je dlžník v úpadku a ktoré konanie je pre uspokojenie veriteľov výhodnejšie?


Dlžník je v úpadku, ak je:

  1. platobne neschopný, to zn. že dlžník nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi,
  2. predĺžený, to zn. dlžník, ktorý je povinný viesť účtovníctvo má viac ako 1 veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

 

Rozdiel medzi konkurzným a reštrukturalizačným konaním ako nástrojmi pre uspokojenie veriteľov dlžníka, možno vidieť v nasl.:

 

Začiatok konania

  • kým konkurzné konanie začne, keď je dlžník v úpadku, reštrukturalizačné konanie môže začať aj keď dlžníkovi úpadok len hrozí, avšak len ak možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka,

 

Dĺžka konania a miera uspokojenia veriteľa

  • reštrukturalizačné konanie je kratšie a zvyčajne prináša vyššie uspokojenie veriteľov ako pri konkurznom konaní, keďže predpokladom povolenia reštrukturalizácie je práve, že možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako pri konkurze,

 

  • výsledkom reštrukturalizačného konania je čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov, pričom v neuspokojenej časti pohľadávky veriteľov zanikajú, avšak v prípade konkurzu je možné neuspokojené pohľadávky vymáhať od dlžníka z majetku, ktorý nadobudol po skončení konkurzu,

 

Účinky konaní - čo je najzásadnejším rozdielom?

  • najzásadnejší rozdiel možno postrehnúť v tom, že kým konkurzné konanie má likvidačné účinky, reštrukturalizačné konanie má len sanačné účinky s cieľom zachovať podnik bez dlhov.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť