Etické princípy výkonu advokácie

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Etické princípy výkonu advokácie
autor: Otázka na právnika, 22 Mar, 2020
Etické princípy výkonu advokácie

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory vydalo dňa 6. marca 2020 usmernenie o postupe pri rozhodovaní predsedníctva komory o zlučiteľnosti výkonu advokácie, resp. praxe advokátskeho koncipienta s inými povolaniami. Čo z daného usmernenia plynie pre advokátov a advokátskych koncipientov? 

Etické princípy výkonu advokácie


Etickými princípmi výkonu advokátskeho povolania sú nezávislosť advokáta, slobodný výkon advokátskeho povolania, povinnosť mlčanlivosti, nadradenosť záujmov klienta nad osobné a iné záujmy advokáta, nemožnosť obmedzenia alebo vylúčenia zodpovednosti advokáta za ním poskytované právne služby a záujem na zachovaní cti a vážnosti advokátskeho stavu. Akúkoľvek činnosť, ktorá ohrozuje vyššie uvedené princípy, je nevyhnutné považovať za nezlučiteľnú s výkonom advokácie, a to bez ohľadu na jej právnu formu, rozsah, dĺžku trvania či okolnosti, rovnako bez ohľadu na to, či ide o činnosť vykonávanú za odmenu alebo bezodplatne. 


Čo to v praxi znamená?


Advokát nemôže byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (výnimkou je napr. pedagogická, publikačná, literárna, vedecká, umelecká alebo športová činnosť). 

Činnosť vykonávaná na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia nie je s výkonom advokácie zásadne nezlučiteľná (ak neporušuje vyššie uvedené princípy). 

S výkonom advokácie nie je v zásade nezlučiteľné ani členstvo advokáta v kolektívnych štatutárnych orgánoch alebo iných orgánoch obchodných spoločností, resp. výkon funkcie individuálneho orgánu obchodnej spoločnosti (Touto formou však nemôžu byť spoločnosťou poskytované právne služby. Právne služby totiž nemôžu byť poskytované inak než výkonom advokácie.). 

Prekážkou výkonu advokácie takisto nie je vlastníctvo či oprávnenie z akýchkoľvek práv k majetku. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zaručená konverzia dokumentov - AK JUDr. Lucia Luptáková

Dostali ste dokument v elektronickej podobe a chcete aby bol použiteľný na právne úkony? …
Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Nevymenovanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Ústavný súd zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní M. Duriša, E. Fulcovej, J. Sopoligu a J.…
Otázka na právnika, 15 Dec, 2017

Vznikla Rada pre štátnu službu

Dňa 2. 1. 2018 vznikla Rada pre štátnu službu. Zriadená bola na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o…
Otázka na právnika, 5 Feb, 2018

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v…
Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť