Dohoda o brigádnickej práci študentov

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Dohoda o brigádnickej práci študentov
autor: Otázka na právnika, 16 Apr, 2019
Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov je jedným z typov dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ ju môže uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. V akom rozsahu môže študent prácu vykonávať?

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže študent vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa pritom posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená). Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže študent vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku

Podstatné náležitosti dohody


Dohodu je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. V dohode musí byť uvedené: 

- dohodnutá práca, 

- dohodnutá odmena za vykonanú prácu, 

- dohodnutý rozsah pracovného času a 

- doba, na ktorú sa dohoda uzatvára (Dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.). 


Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta. To však neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. 

Skončenie dohody


V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť