Darovacia zmluva

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Darovacia zmluva
autor: Otázka na právnika, 1 Mar, 2018
Darovacia zmluva

Darovacou zmluvou darca niečo (čokoľvek, čo môže byť predmetom občianskoprávneho vzťahu, teda najmä vec, právo, alebo inú majetkovú hodnotu) bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému. Darovacou zmluvou zároveň obdarovaný daný dar alebo sľub prijíma. Aké sú základné znaky darovacej zmluvy, musí byť písomná  a dá sa dar vrátiť?

Základné znaky darovacej zmluvy


Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú: 

• predmet darovania, 

• bezplatnosť, 

• dobrovoľnosť. 


Aby teda došlo k uzatvoreniu platnej darovacej zmluvy, musí byť zrejmé, aká vec bude darovaná, musí byť zrejmé, že sa tak stane zadarmo (bez úplaty či iného protiplnenia) a zároveň k tomu musí dôjsť zo slobodnej vôle darcu (teda nie na základe povinnosti uloženej zákonom alebo na základe súdneho rozhodnutia či dokonca na základe hrozby inej osoby). 

Musí byť darovacia zmluva písomná?


Darovacia zmluva musí byť písomná v prípadoch: 

• ak je predmetom daru nehnuteľnosť, 

• pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri samotnom darovaní (vzor darovacej zmluvy k hnuteľnej veci nájdete tu)

• alebo v prípade ak to zákon osobitne vyžaduje (napr. pri prevode obchodného podielu, postúpení pohľadávky, prevode cenných papierov). 


 Je možné sa domáhať vrátenia daru?


Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, teda porušuje dobré mravy v značnej intenzite alebo ich porušuje sústavne. Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje v trojročnej premlčacej lehote. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť