Daň za psa

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Daň za psa
autor: Otázka na právnika, 12 Jun, 2019
Daň za psa

Obec môže podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem iných daní a poplatkov uložiť aj daň za psa. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Správu dane vykonáva obec, na ktorej území je pes chovaný.

Je každý pes predmetom dane za psa? 


Každý pes nie je predmetom dane za psa. Predmetom dane za psa nie je pes mladší ako 6 mesiacov, pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Daňovník a daňové priznanie


Daňovníkom, teda osobou, ktorej príjmy, majetok alebo činnosť podliehajú predmetnej dani, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. Ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, je daňovníkom držiteľ psa. Daňovník musí podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, teda do 30 dní od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (napr. dosiahol 6 mesiacov). Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

Základ a sadzba dane


Základom dane je počet psov podliehajúcich danej dani. Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Obec môže určiť viacero sadzieb v závislosti od jednotlivých kategórií predmetu dane, napr. veľkosti psa. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť