Alternatívny autentifikátor na prístup do elektronickej schránky

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Alternatívny autentifikátor na prístup do elektronickej schránky
autor: Otázka na právnika, 3 Jul, 2017
Alternatívny autentifikátor na prístup do elektronickej schránky

Na prístup do elektronickej schránky je v súčasnosti potrebné disponovať: a) slovenským občianskym preukazom s čipom alebo b) dokladom o pobyte s elektronickým čipom c) alebo od 01. marca 2017 alternatívym autentifikátorom. 

Čo je alternatívny autentifikátor? 


Alternatívny autetifikátor je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia. Alternatívny autentifikátor má formu karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom. Bezpečnostný osobný kód je kombinácia šiestich číslic. Ide teda o kartu podobnú občianskemu preukazu avšak bez vyobrazenia osoby a jej podpisu. 


Pre koho je alternatívny autentifikátor určený a kto oň žiada?

 

O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom slovenského občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom. Tieto osoby sú jediné oprávnené žiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora. 

 

Kde sa o alternatívny autentifikátor žiada?

 

Žiadosť o alternatívny autentifikátor sa podáva osobne na príslušnom oddelení Policajného zboru Slovenskej republiky. Cudzinci žiadajú na niektorom z oddelení cudzineckej polície zverejnenom na http://www.minv.sk/?alternativne-autentifikatory . 


Aké údaje a dokumenty je potrebné k žiadosti o vydanie alternatívneho autentifikátora uviesť a predložiť?


Žiadateľ pracovníkovi pri podaní žiadosti poskytne nasledovné údaje: 

a) meno a priezvisko žiadateľa, 

b) dátum narodenia žiadateľa, 

c) štátnu príslušnosť žiadateľa, 

d) štát a adresu miesta pobytu žiadateľa, 

f) obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri na území Slovenskej republiky, ak je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; ak je vedúci organizačnej zložky podniku, aj označenie organizačnej zložky podniku a adresu jej umiestnenia. 

 

Pracovník pravdivosť údajov preverí, a ak sú správne, požiada štatutára o vytvorenie bezpečnostného osobného kódu (BOK) a uvedenie kontaktných údajov. Kde si prebrať alternatívny autentifikátor? Karta s alternatívnym autentifikátorom sa zasiela na kontaktnú adresu uvedenú žiadateľom. Alternatívny autentifikátor sa vydáva s platnosťou na tri roky a bezodplatne. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť