Ako sa správať v lese?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako sa správať v lese?
autor: Otázka na právnika, 22 May, 2018
Ako sa správať v lese?

Každý má právo vstupovať na lesné pozemky, a to na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Toto v lesoch robiť nemôžte

 

• vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku, 

 • zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest, 

 • stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest, 

 • jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy, 

 • vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu, 

 • vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie, 

 • rušiť ticho a pokoj, 

 • zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín; za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa osobitného predpisu, 

 • manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie, 

 • ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho na zemi, 

 • zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi, 

 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 

 • narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi, 

 • pásť hospodárske zvieratá, 

 • voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá, 

• vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov. 

Sankcie za porušenie zákazu


Pokutu až do 165 eur možno uložiť napr. osobe, ktorá 

 • táborí mimo vyznačených miest, 

 • ruší ticho a pokoj alebo 

 • jazdí na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy. 


Pokutu až do 1000 eur možno uložiť napr. osobe, ktorá 

 • fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 

 • pasie hospodárske zvieratá. 


Pokutu až do 3320 eur možno uložiť napr. osobe, ktorá 

 • vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov, 

 • zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi. 


Kompletný zoznam sankcií je možné nájsť v § 63 zákona o lesoch. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť