Ako podať odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako podať odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu?
autor: Otázka na právnika, 5 Dec, 2018
Ako podať odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu?

Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, a to v prípade, že zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie však musí spĺňať určité zákonom vyžadované náležitosti, ktorým sa venujeme nižšie v článku.

Náležitosti odvolania


Z ustanovenia § 60a a § 19 ods. 2 správneho poriadku plynie, že z podaného odvolania musia byť zrejmé minimálne nasledujúce skutočnosti: 

• kto odvolanie podáva, 

• akej veci sa odvolanie týka, 

• kto (teda aký správny orgán) rozhodnutie napadnuté odvolaním vydal. V prípade neformálnych nedostatkov správny orgán vyzve účastníkov konania na doplnenie podania (odvolania), určí lehotu na odstránenie nedostatkov a poučí ich o možnosti zastavenia konania v prípade nedoplnenia. 

Kam a kedy odvolanie podať?


Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Je ho nutné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu v konkrétnej veci neustanovuje iný zákon (Ak však bol účastník konania nesprávne poučený alebo nebol poučený vôbec, môže odvolanie podať v lehote do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.). 

Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok (ak zákon neustanovuje inak). 

Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť. 


Spaťvzatie odvolania


Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť