Ako je možné vyobrazovať, zhotovovať a používať štátne symboly Slovenskej republiky?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako je možné vyobrazovať, zhotovovať a používať štátne symboly Slovenskej republiky?
autor: Otázka na právnika, 31 May, 2018
Ako je možné vyobrazovať, zhotovovať a používať štátne symboly Slovenskej republiky?

Štátne symboly Slovenskej republiky je možné vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným zákonom o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní. Každý (teda nie len občan SR) je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom SR. Aké sú štátne symboly SR a ako sa môžu používaˇ?

Štátne symboly SR


sú definované v čl. 8 Ústavy a v zákone o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní a sú to: 


- štátny znak 

(na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.), 


- štátna vlajka 

(skladá sa z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, pričom na prednej polovici listu štátnej vlajky SR je štátny znak SR), 


- štátna pečať 

(štátny znak SR, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika) a 


- štátna hymna 

(prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska). 

Ako používať štátne symboly SR?


Štátne symboly SR je možné používať len podľa presne stanovených pravidiel (napr. štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov SR, medzinárodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé). 


Fyzické i právnické osoby môžu obecne používať štátnu vlajku i štátnu zástavu a štátny znak, avšak ich použitie musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov SR. 


Štátny znak navyše nemôžu fyzické ani právnické osoby používať na označenia ich budov, listín, pečiatok a rovnošiat; pokiaľ tak nestanovuje osobitný predpis. 


Aká hrozí pokuta za porušenie pravidiel o používaní štátnych symbolov SR?


Okresný úrad môže právnickej osobe za porušenie pravidiel o používaní štátnych symbolov uložiť pokutu až do 6638 eur.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť