Blog s články z právní oblasti

Legislativa, o advokátních kancelářích, aktuálně

Hledá se nový český soudce Tribunálu Soudního dvora EU

Dne 31. 8. 2019 vyprší mandát 2 českým soudcům Tribunálu Soudního dvora EU, a to I. Pelikánové a J. M. Passerovi. Výběrová komise již rozhodla o renominaci soudce J. M. Passera. Soudkyně I. Pelikánová se svým znovunavržením nesouhlasila, a proto Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje na druhé místo výběrové řízení. Kdo je členem výběrové komise?

Otázka na právníka, 12 Jul, 2018

Informace o počasí musí být bezplatně přístupné veřejnosti

Městský soud v Praze rozhodl rozsudkem ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 5 A 128/2015, o tom, že informace o počasí musí být bezplatně přístupné veřejnosti: „Pouze na základě podrobných informací o životním prostředí je veřejnost schopna poznat jeho stav, uvědomovat si v čase jeho proměny, přijmout odpovědnost za jeho kvalitu a činit kvalifikovaná rozhodnutí k jeho ochraně. 

Otázka na právníka, 12 Jul, 2018

Existuje bezplatná právní pomoc nebo právní služba?

Bezplatná právní pomoc je pouze pro lidi v hmotné nouzi. Na bezplatnou právní pomoc nemá nárok každý, žadatel musí splnit poměrně přísné zákonné podmínky. Internetové právní poradny slouží k usnadnění přístupu k advokátům a k prezentaci advokátů, aby mohli dát veřejnosti vědět, na které právní oblasti se specializují a jakým způsobem mohou pomoci. Nejedná se tedy o poskytování právních služeb zdarma.

Otázka na právníka, 12 Jul, 2018

Povinnost uposlechnout výzvy policisty nebo strážníka

Podle ustanovení § 114 zákona o Policii ČR je každý povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie nebo policisty. Podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona o obecní policii je každý povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka. Jak postupovat, když se domnívám, že výzva policisty je protiprávní? 

Otázka na právníka, 3 Jul, 2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR

Co musí splňovat osoba, která bude zastávat post pověřence pro ochranu osobních údajů? GDPR neklade příliš formálních požadavků na osobu, která chce zastávat pozici pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Otázka na právníka, 28 Jun, 2018

Může zaměstnavatel číst emaily zaměstnanců?

Přesto, že zaměstnanci nesmějí podle ustanovení § 316 zákoníku práce bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky a jeho telekomunikačních zařízení, tak zaměstnavatel nemůže bez dalšího číst emaily zaměstnanců, a tak kontrolovat, jak plní své pracovní povinnosti. Dodržování výše uvedeného zákazu ze strany zaměstnanců je totiž zaměstnavatel oprávněn kontrolovat jenom způsobem přiměřeným. 

Otázka na právníka, 28 Jun, 2018

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného

Některé trestné činy mohou orgány činné v trestním řízení stíhat jenom, pokud poškozená osoba souhlasí. Je-li poškozených několik, postačí souhlas alespoň jednoho z nich. Souhlas s trestním stíháním může poškozený výslovným prohlášením vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit.

Otázka na právníka, 18 Jun, 2018

GDPR - Výmaz osobních údajů

Kterákoliv fyzická osoba může po zpracovateli osobních údajů požadovat výmaz svých osobních údajů. Právo na výmaz však není absolutním právem. Pro výmaz tedy musí být splněny určité podmínky. Víte jaké?

Otázka na právníka, 15 Jun, 2018

Pověřenec GDPR – základní informace

Dne 25. května vešlo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé také jako „GDPR“). Od tohoto dne mají některé organizace povinnost jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Oficer). Kdo má povinnost jmenovat pověřence? 

Otázka na právníka, 5 Jun, 2018

Štěstí je krásná věc - dává zákon právo na štěstí?

Právo na štěstí bylo zavedeno do českého právního řádu občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014: „soukromé právo chrání přirozené právo člověka brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“ 

Otázka na právníka, 5 Jun, 2018
PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít