Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti

Zvláštní ochrana svědka

Svědkům a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, je v některých případech poskytována zvláštní ochrana a pomoc. Zvláštní ochrana a pomoc je upravena zákonem o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. 

Otázka na právníka, 14 May, 2018

Lékařské tajemství - povinnost mlčenlivosti

Poskytovatelé zdravotních služeb, podobně jako např. advokáti či duchovní, mají zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Tato povinnost chrání důvěrnost vztahu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem.

Otázka na právníka, 10 May, 2018

6 kroků, jak správně reklamovat zboží

Pokud se rozhodneme reklamovat zboží, měli bychom vždy dodržovat základní postup, který nám může sloužit zároveň jako vodítko, abychom na nic při reklamaci nezapomněli. Vynechání jednoho z doporučených kroků se nám může nakonec vymstít a celý proces může skončit neuznáním reklamace. 

Otázka na právníka, 3 May, 2018

GDPR – kdy nepotřebujeme souhlas?

Už v několika článcích jsme vás informovali o novém Nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Tento článek se bude věnovat zákonnosti zpracování osobních údajů podle GDPR. S příchodem přísnějších podmínek pro zpracování údajů se rozmohla nepravdivá informace, že „teď už bude souhlas potřeba úplně na všechno“, tedy že by s každým zpracováním osobních údajů musel dát subjekt výslovný souhlas. Takové tvrzení není pravdivé, neboť přímo nařízení GDPR ve svém textu počítá hned s několika způsoby, jak lze zpracování činit zákonně. 

Otázka na právníka, 3 May, 2018

Účinná lítost aneb kdy pachatel není potrestán

Účinná lítost aneb kdy pachatel není potrestán navzdory tomu, že již trestný čin spáchal? Určité okolnosti, které nastanou po spáchání trestného činu pachatelem, avšak ještě dříve, než o daném trestném činu pravomocně rozhodl soud, mohou mít za následek zánik práva státu potrestat pachatele. Dojde k tzv. zániku trestní odpovědnosti pachatele. Další stíhání pachatele po zániku trestní odpovědnosti, již není opodstatněné.

Otázka na právníka, 2 May, 2018

Práva subjektů údajů dle GDPR

GDPR přineslo rozšíření práv subjektů údajů, které je možné uplatnit u správce. Zpracovatel musí žádost subjektu údajů vyřídit bez zbytečného odkladu, max. do 1 měsíce od obdržení žádosti (ve výjimečných případech lze prodloužit o 2 měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován, včetně důvodů). Vyřízení žádosti musí být zpravidla bezplatné (výjimkou je, pokud se např. žádosti bezdůvodně opakují).

Otázka na právníka, 2 May, 2018

Odškodnění za nepřiměřeně dlouhé řízení

V případě, že soudní řízení trvá nepřiměřeně dlouho dobu, mají jeho účastníci nárok na odškodnění jak materiální, tak nemateriální újmy. Jak se posoudí přiměřenost délky řízení, jak odškodnění získat a jaká je promlčecí lhůta?

Otázka na právníka, 25 Apr, 2018

Základní povinnosti správce osobních údajů dle GDPR

V článku Co by měl každý vědět o GDPR? ( https://www.otazkanapravnika.eu/pravni-blog/co-by-mel-kazdy-vedet-o-gdpr)  jsme již informovali o tom, že organizace zpracovávající osobní údaje (správci a zpracovatelé) budou mít na základě GDPR nové povinnosti. Níže v tomto článku se na některé podíváme. 

Otázka na právníka, 23 Apr, 2018

Rozvod – sporný nebo nesporný?

České právo rozlišuje dva typy rozvodů – sporný a nesporný. Jednodušší a především rychlejší cestou je rozvod nesporný. Obecně lze říci, že je to takový rozvod, se kterým oba manželé souhlasí, respektive se na ukončení manželství dokázali dohodnout. 

Otázka na právníka, 18 Apr, 2018

Trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem

Internet představuje nový prostředek páchání trestné činnosti, který ulehčuje páchání zakázané činnosti. Vidíme to např. u porušování autorských práv, webového hazardu, a i u některých sexuálních trestných činů. Příkladem trestného činu, kterého páchání internet ulehčuje, je např. navazování nedovolených kontaktů s dítětem (tzv. grooming).

Otázka na právníka, 16 Apr, 2018
PREZENTACE ADVOKÁTů
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít