Blog s články z právní oblasti

Legislativa, o advokátních kancelářích, aktuálně

Co je platební rozkaz a jak se proti nemu bránit?

V tomto článku si stručně vysvětlíme, co je platební rozkaz a jaké možnosti obrany nám právní řád dává k dispozici. Zejména je důležité vědět, čím se platební rozkaz liší od běžného soudního rozhodnutí a jaké jsou rozdíly v procesním postupu soudu.

Otázka na právníka, 8 Nov, 2017

Hromadná žaloba u soudu

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vypracovalo návrh zákona, který by do občanského soudního řízení přinesl možnost podávání tzv. hromadných žalob, která u nás dosud neexistuje, ale je běžná v jiných zemích, např. v USA.

Otázka na právníka, 22 Oct, 2017

Evropský soud pro lidská práva


Krátce po druhé světové válce byla založena mezinárodní organizace Rada Evropy, která sídlí ve Štrasburku ve Francii a dnes má téměř 50 členských států. Některé leží geograficky v Evropě pouze ve velmi rozšířeném slova smyslu a navíc řada mimoevropských států má v této organizaci statut pozorovatele. Posláním Rady Evropy je ochrana společných evropských hodnot, podpora vlády práva a demokracie. Tyto cíle má Rada Evropy do značné míry společné s Evropskou unií, po stránce organizace se však jedná o odlišnou, samostatnou instituci.   Významným nástrojem, který Rada Evropy používá ke splnění svých cílů, je kontinuální prohloubená ochrana lidských práv. Ve Štrasburku je činný Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“), který od 90. let 20. stol. navázal na dřívější Komisi pro lidská práva.  

Otázka na právníka, 21 Oct, 2017

Právo na informace ve veřejné správě

Právo na informace ve veřejné správě je jedna z forem účasti veřejnosti na činnosti veřejné správy, která je důležitá pro demokratický právní stát. Veřejná správa je podle zákona „službou veřejnosti,“ a tak je žádoucí, aby o ní měla veřejnost dostatek informací, protože právě transparentnost a přístup k informacím může být účinným nástrojem kontroly veřejné správy. Informace jsou také důležitým nástrojem komunikace mezi občanem a úřadem. Zároveň funguje řádně informovaná veřejnost jako pojistka proti zneužití státní moci.

Otázka na právníka, 19 Oct, 2017

Jak podat odvolání k soudu?

Občanské soudní řízení neboli civilní řízení, jehož cílem je projednat a rozhodnout spor mezi žalobcem a žalovaným, končí obvykle vynesením nějakého soudního rozhodnutí. Nejčastěji se rozhoduje rozsudkem, což je rozhodnutí ve věci samé. Kdy je takové rozhodnutí konečné a kdy je možno rozhodnutí zvrátit podáním opravného prostředku

Otázka na právníka, 17 Oct, 2017

Kdy není trestný čin trestným

Dnešní článek se podívá na okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu a vysvětlíme, kdy není trestný čin trestným. Trestný čin vymezuje současná platná právní úprava v českém trestním zákoníku jako protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky vymezené zákonem. Oproti dřívější úpravě v trestním zákoně, která byla v účinnosti do konce roku 2009, zmizel výslovný požadavek na společenskou škodlivost trestného činu. To samozřejmě neznamená, že by trestné činy nebyly společensky nebezpečné. Zákon si ovšem vystačí s jednotlivými kritérii trestných činů a nepotřebuje posouzení společenské škodlivosti v konkrétních případech. Trestní zákon samozřejmě počítá s tím, že všechny v něm zakotvené trestné činy jsou společensky škodlivé.

Otázka na právníka, 11 Oct, 2017

Za porušení podmínek nemocenské můžete dostat výpověď!

Podzimní období s proměnlivými teplotami bohužel přináší riziko náhlého onemocnění. Pokud Vaše nemoc dosáhne intenzity pracovní neschopnosti, nemusíte sice dočasně chodit do práce, ale musíte dodržovat jiné povinnosti, abyste měli v období výpadku příjmů nárok na dávku nemocenského pojištění. Víte že za porušení podmínek nemocneské můžete dostat výpověď?  Jak se na to dívá pracovní právo?

Otázka na právníka, 9 Oct, 2017

Jak probíhá dědické řízení a jaká je pozice notáře?

Smutná událost v rodině v podobě úmrtí blízkého člověka má také své právní důsledky, je totiž třeba vypořádat majetek a dluhy zemřelého prostřednictvím řízení o dědictví. Občanské právo procesní ho zařazuje mezi tzv. nesporná řízení, což ovšem neznamená, že by v jeho rámci nemohly vzniknout spory mezi účastníky. Rozlišení se týká spíše skutečnosti, že dědictví patří mezi zvláštní případy, kdy se uplatní postupy odlišné od běžného sporného řízení před civilním soudem, kde proti sobě stojí zájmy žalobce a žalovaného. Klíčovou roli v dědickém řízení notář, který je pověřený soudem k projednání dědictví a vykonává funkci tzv. soudního komisaře. Jeho procesní úkony v řízení se považují za úkony soudu.

Otázka na právníka, 6 Oct, 2017

Nárok na výživné u zletilého potomka

Často se v dotazech na advokáty v právní poradně ptáte, jak dlouho a za jakých podmínek musíte živit zletilé dítě a do kdy má zletilé dítě nárok na výživné? Sepsali jsme proto článek, kde se na tuto problematiku podíváme.

Otázka na právníka, 5 Oct, 2017

Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání?

Máte předvolání k soudu a nedostavíte se? Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání


Téměř každý z nás se dostane v životě do situace, kdy do jeho osobních, podnikatelských nebo pracovních záležitostí vstoupí rozhodování soudu. Soudy jsou podle Ústavy v České republice nestranné a nezávislé orgány a jejich poslání je poskytovat ochranu zákonem zaručeným právům jednotlivců. Pokud jste v občanském soudním řízení žalobcem nebo žalovaným, máte povinnost se účastnit soudních jednání, pokud jste na ně byli řádně předvoláni (písemnou obsílkou doručenou na adresu Vašeho trvalého bydliště). V předvolání naleznete také informaci o tom, že pokud se nedostavíte, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč.

Otázka na právníka, 27 Sep, 2017
PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít