V jaké době může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek V jaké době může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?
autor: Otázka na právníka, 10 Nov, 2016
V jaké době může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednou z možností, jak může být ukončen předčasně pracovní poměr. Zaměstnavatel může např. okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, že zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Soudy řešily následující případ.

Příklad z reálného života


Zaměstnankyně byla u zaměstnavatele zaměstnána v pracovním poměru jako prodavačka od 1.9.2006. Od 11.12.2006 do 19.2.2008 byla v pracovní neschopnosti, dne 28.2.2008 na provozovně zaměstnavatele předala ukončení pracovní neschopnosti; od té doby na provozovnu „nikdy více“ nepřišla, aniž dala svému zaměstnavateli na vědomí, zda je i nadále v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel se zaměstnankyni  zrušil pracovní poměr okamžitě 


Zaměstnavatel ji opakovaně vyzval, aby se dostavila. Dopisem ze dne 14.8.2012, který zaměstnankyně převzala dne 21.8.2012, zaměstnavatel sdělil zaměstnankyni, že s ní ruší okamžitě pracovní poměr „vzhledem k tomu, že dne 28.2.2008 jste odešla údajně k lékaři a od té doby nedocházíte do zaměstnání“. 


Zaměstnankyně se proti okamžitému zrušení bránila žalobu na jeho neplatnost


Tvrdila, že jí bylo okamžité zrušení pracovního poměru dáno pozdě, po zákonem stanovené době. Zákoník práce stanoví, že pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl. Zaměstnakyně se domnívala, a odvolací soud s ni v tomto souhlasil, že běh jednoroční lhůty počíná ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, přičemž v posuzovaném případě „byl tímto prvým dnem následující pracovní den po 28. únoru 2008“, a počala-li jednoroční lhůta běžet dne 29.2.2008, jejím marným uplynutím dne 29.2.2009 zaniklo právo zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní okamžitým zrušením. 


Základní povinnost zaměstnance je konat práce osobně podle pracovní smlouvy 


Nejvyšší soud konstatoval, že k základním povinnostem zaměstnance náleží povinnost podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době. Tuto povinnost zaměstnanec nemá pouze nastane-li některá z překážek v práci, ať už na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance, stanovená zákonem. Není-li zde tato právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností a vykazuje-li zaměstnanec absenci, která není výše uvedeným způsobem zákonem dovolena, znamená to, že po celou dobu, kdy nekoná práci podle pracovní smlouvy, nedodržuje základní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. 


Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele učiněno opožděně nebylo


Spočívá-li důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru v dlouhodobém porušování stejných povinností, v daném případě absenci v práci, vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (v trvajícím porušování stejné povinnosti zaměstnancem) - jako tomu bylo v posuzovaném případě - je třeba vycházet z toho, že jednoroční lhůta neskončí dříve, než po uplynutí jednoho roku ode dne následujícího po posledním takovém porušení povinnosti (neomluvené absenci). Okamžité zrušení pracovního poměru nebylo tedy ze strany zaměstnavatele učiněno opožděně, protože porušení v době okamžité zrušení pracovního poměru stále trvalo. Soudy nižší stupňu tedy rozhodly nesprávně, a proto jejich rozhodnutí Nejvyšší soud zrušil 


 Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.8.2016, sp. zn.: 21 Cdo 1673/2015  

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Jak se může změnit Váš zaměstnavatel?

Dnes se podíváme na jeden ze způsobů, jakým se může změnit Váš zaměstnavatel. Zaměstnanec byl…
Otázka na právníka, 29 Nov, 2016

Agenturní zaměstnávání

Právní rámec agenturního zaměstnávání vymezuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Přestože zákon…
Otázka na právníka, 3 Jul, 2017

Za porušení podmínek nemocenské můžete dostat výpověď!

Podzimní období s proměnlivými teplotami bohužel přináší riziko náhlého onemocnění. Pokud Vaše…
Otázka na právníka, 9 Oct, 2017

Nezletilí zaměstnanci aneb od kolika let můžete pracovat?

Z našeho portálu „Otázka na právníka“ určitě už víte, že k 1. lednu 2014 došlo k přelomové změně v…
Otázka na právníka, 28 Nov, 2017

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít