Co je předsmluvní odpovědnost?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Co je předsmluvní odpovědnost?
autor: Otázka na právníka, 1 Apr, 2018
Co je předsmluvní odpovědnost?

Myslíte si, že dokud jste neuzavřeli smlouvu, nemohou vám vzniknout žádná práva ani povinnosti? Že dokud jste nepodepsali papír, nemůže po vás nikdo nic požadovat? To je bohužel omyl. Podle občanského zákoníku vás totiž může zavazovat už jednání před samotným uzavřením smlouvy. Prakticky se tedy může stát, že ač se strany nedohodly na žádné smlouvě, povinnosti a závazky jim vznikly už z předsmluvního jednání. V takovém případě hovoříme o předsmluvní odpovědnosti.

Jednání na oko


Jestliže jedna ze stran už od počátku nemá v úmyslu smlouvu uzavřít a jedná tzv. pouze na oko, je odpovědná za vzniklou škodu, která v důsledku tohoto jednání vznikla. Stejně tak, pokud bychom ze začátku sice měli úmysl smlouvu uzavřít, avšak po čase bychom si uvědomili, že smlouvu uzavřít nechceme, nemůžeme dále směřovat k uzavření smlouvy a musíme druhou stranu upozornit, že již není naším úmyslem dohodu dokončit. 

Příkladem by mohla být situace, kdy jedna společnost prodávající obuv sice nemá dostatek finančních prostředků, ale nechce, aby dodavatel vyráběl obuv pro konkurenční prodejce, a tak navrhne dodavateli, aby začal vyrábět obuv, kterou si prodejce později údajně odkoupí. Prodejce však už od počátku nebude mít v úmyslu si obuv od dodavatele koupit, protože ví, že si další zboží nemůže společnost zatím dovolit. Dodavatel by v dobré víře začal obuv vyrábět. Ačkoliv tedy nikdy nedojde k uzavření smlouvy, mohl by dodavatel následně požadovat po prodejci zaplacení způsobené škody, která může kromě skutečné škody obsahovat také ušlý zisk. 

Neuzavření smlouvy za pět minut dvanáct


Občanský zákoník neomlouvá ani bezdůvodné neuzavření smlouvy tzv. za pět minut dvanáct. Jestliže se skutečnost, že dojde k uzavření smlouvy, jeví jako vysoce pravděpodobná, nemůže se jedna ze stran jen tak rozhodnout smlouvu nakonec neuzavřít. Strana, která jedná tímto způsobem nepoctivě, nahradí druhé straně částku až do výše škody, která vznikla v důsledku neuzavření smlouvy

Informační povinnost


Ještě před uzavřením smlouvy musíme druhé straně sdělit všechny rozhodné informace, zejména pak ty, o kterých víme, že by mohly druhou stranu odradit od uzavření smlouvy. Nemůžeme tyto informace záměrně zamlčet, jinak by nám mohla vzniknout povinnost nahradit škodu, která v důsledku zamlčení vznikla. 

Porušení tajemství


Stejně tak nemůžeme zneužít informace, které jsme se dozvěděli v průběhu jednání o smlouvě. Pokud by nám druhá strana například dodala výkresy nabízeného zboží, nemůžeme tyto výkresy prodat jiné konkurenční společnosti. Pokud bychom tak učinili, musíme protistraně vydat to, oč jsme se obohatili a v některých případech i náhradu vzniklé újmy. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít